આપણું જૂનાગઢ ફેસબુક પેઈજ લાઇક કર્યું ?

Jain Temples Girnar | Junagadh | Aapdu Junagadh | The first peak (tunk) has beautifully carved and sculptured marble shrines; most beautifully situated group of Jain temples in India. This group of temples is also unique in that both the Digambar and Shwetambar have temples on its hills and it been an important religious place for Jains since the 3rd century. The Neminath Temple here, built during 1128 AD to 1159 AD, is one of the main attractions for Jains. The temple complex has quadrangle courtyards, corridors and other shrines. The pillars are adorned with intricate carvings of Jain Tirthankars. Nearby Mallinath Temple was built by the brothers Vastupal and Tejapala

The Rishabhadev Temple, also situated in the same visinity, is in golden color. It is dedicated to 24 Tirthankars of Jain religion. Another Jain temple in the region is the Parshwanath Temple. It was built in the 15th century and is also known as Meravasi.The idol of Bhagwan Neminatha here is the oldest idol in the World, which is 84,785 years old. Though the temple was built here by Vastupaal and Tejpaal during 1128 AD to 1159 AD, the idol existed here long back. Girnar Tirth is also called as Raivatgiri.

Jain Temples Girnar  Jain Temples Girnar Jain Temples Girnar Jain Temples Girnar

For videos – Aapdu Junagadh

Also Read : Datar Hills

આપણું જૂનાગઢ ફેસબુક પેઈજ લાઇક કર્યું ?


આ લેખ ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે જરૂર Share કરજો..!!