વ્રુદ્ધઆશ્રમ જઈને વડીલોને ફ્રેન્ડશીપ બેલ્ટ બાંધીને આ દિવસની ઉજવણી કરી હતી

ફ્રેન્ડશીપ બેલ્ટ

ફ્રેન્ડશીપ બેલ્ટ : મિત્ર તો ગમે તેટલી ઉંમરનો હોય હેં ને ? આ જ મૂળ વિચારને લઈ દર વર્ષે ‘સ્વપ્ન યુવા વિકાસ મંડળ’ લગભગ યુવાનો જ ઉજવતા હોય એવા તહેવારો પણ આપણા જુનાગઢના અપનાઘર વ્રુદ્ધઆશ્રમ ખાતે ઉજવવાનો આગ્રહ રાખતું હોય છે. આજે પણ આ વિચારને સહયોગ આપી ઘણા બધા યુવાનો વ્રુદ્ધઆશ્રમ જઈને વડીલોને ફ્રેન્ડશીપ બેલ્ટ બાંધીને આ દિવસની ઉજવણી કરી હતી.

ફ્રેન્ડશીપ બેલ્ટ ફ્રેન્ડશીપ બેલ્ટ

Also Read : શહેરની મધ્યમાં આવેલું બ્યુટીફુલ સ્ટ્રેસ રિલિવર સ્પોટ: નરસિંહ તળાવ