ઉનાળા ની ગરમી અને લૂના ત્રાસ વચ્ચે જ્યારે ઠંડો શેરડી નો રસ…

શેરડી

ઉનાળાની ગરમી અને લૂના ત્રાસ વચ્ચે જ્યારે ઠંડો શેરડી નો રસ મળી જાય ત્યારે મગજમાં ઠંડા પવનની લહેર જેવી તાજગી અનુભવાય છે, સાચું ને?

Also Read : ભારતમાં હવે કોરોના સંક્રમણનો આંકડો થયો 5,000ને પાર, ચાલો જાણીએ ગુજરાત અને ભારત ની સ્થિતિ વિશે…