આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે દિવ્યભાસ્કર અને કૃષિ મહિલા મંડળ દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ પર સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ નિમિત્તે દિવ્યભાસ્કર અને કૃષિ મહિલા મંડળ દ્વારા મહિલા સશક્તિકરણ, મહિલા સ્વાતંત્ર્ય પર સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ છે.વિનામૂલ્યે આ કાર્યક્રમમાં જોડાવા માટે નોંધ કરાવો આ નંબર પર : ૯૦૯૯૨૫૧૦૦૩.
તા.:૦૭/૦૩/૨૦૧૮
સ્થળ:કૃષિ યુનિવર્સિટી
સમય: સાંજે ૪:૦૦ કલાકે

આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ

Also Read : ગુજરાતમાં કોરોના નો હાહાકાર! ફરી વધ્યા પોઝીટીવ કેસ…આજરોજ સવારે 11:30 વાગ્યા સુધીની સ્થિતિ