આપણું જૂનાગઢ ફેસબુક પેઈજ લાઇક કર્યું ?

Bahauddin college Junagadh was established in the late 19th century and was the second college to be built in the Saurashtra region. It offered Bachelor of Science, Master of Arts and Law degrees and was affiliated to Bombay University. It is built in an Indo-Saracenic style characterised by the use of arches and domes. This orientalist style was often used for public buildings constructed in India during this period.

Bahauddin College Junagadh

Bahauddin College Junagadh

Bahauddin College Junagadh

For videos – Aapdu Junagadh

આપણું જૂનાગઢ ફેસબુક પેઈજ લાઇક કર્યું ?


આ લેખ ગમ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સાથે જરૂર Share કરજો..!!