અંડર-19 ગુજરાત બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2018

બેડમિન્ટન

બેડમિન્ટન : તૈયાર થઈ જાવ છઠ્ઠા ‘અંડર-19 ગુજરાત બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપ 2018’ને નિહાળવા.. જેનું યજમાન સૌપ્રથમવાર આપણુ જુનાગઢ બન્યું છે.આગામી 21 ઓગસ્ટ એટલે કે આ મંગળવારથી જુનાગઢ જીમખાનામાં યોજાનાર આ ‘ઓપન ફૉર ઓલ’ બેડમિન્ટન ચેમ્પિયનશિપને દર્શક તરીકે નિહાળવાનો નમ્ર અનુરોધ છે.

Also Read : ગીરના સિંહોની ડણક ‘ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ’ ખાતે ગુંજશે, સિંહોના સંરક્ષણ માટે થશે આ વિશિષ્ટ કાર્યો