Riddhi Vyas Maheta

    જ્યારે પણ છલકાઈ ત્યારે જ તેની મનમોહક સુંદરતા નિખરી આવે..
    પછી એ છલકાઈને વહેતું પાણી હોય કે છલકાઈને વહેતી હૃદયની લાગણી…