Riddhi J. Ambasana

    ચોમાસાની ચા અને જૂનાગઢની એ તળેટી,
    ચૂસકી લગાવતા જ જાણે બધી ઉપાધિ સમેટી,

    શું કરું વાત, એ ઋતુ અને રંગની,
    જ્યારે મહેફિલ જામી હોય ભાઈબંધની.