Renuka bhuva

  Topic 6: ખાડાગઢ

  ગિરનારની ગોદમાં વસતું
  નરસૈંયાની યાદો મા રમતું
  આમ તો છે આ ગિરિનગર, જુનાડું, જુનાગઢ
  પણ દયા છે JMC ની જેના સહકારે બનાવ્યું આને ખાડગઢ

  ——————-X—————–

  એની પગદંડીમાં જાણે પાંગરે હેમ એના નીરમાં
  જાણે વહેતો પ્રેમ દાતારની ગોદમાં
  વસતો એમ માતાની ગોદમાં બાળક જેમ
  એવો છે મારો વિલીંગ્ડન ડેમ

  —————-X——————–

  Topic 1: ચોમાસામાં ભવનાથ

  વરસતા વરસાદમાં તારે મન હશે એ ભવનાથ,
  મારે મન તો એ જ સ્વર્ગને એ જ સુંદરતાનો પર્યાય!