Mehul suvagiya

    Topic 4: શિવ અને ગિરનાર

    શિવ અને ગિરનારની તો વાત જ શી કરવી…
    એક કૈલાશ પર બિરાજે‘ને એક ગિરિનગર (જૂનાગઢ) માં બિરાજે
    એકથી પ્રકૃતિ જન્મી છે ‘ને એક પર પ્રકૃતિએ અઢળક વહાલ વરસાવ્યો છે.