Kishan Raninga

  Topic 5 : તળાવની પાળ
  નરસૈયાંની નગરી , મીરાનું કરતાળ
  ઘૂમે છે જ્યાં પ્રભુ, વૃદ્ધો તથા બાળ
  અમૂલ્ય ભેટ કુદરતની તેનું હૃદય છે વિશાળ
  જૂનાગઢની શાન છે આ તળાવની પાળ
  —————–X—————–

  Topic 4: શિવ અને ગિરનાર

  મોહબ્બત છે ગીરનાર, ઈબાદત છે શિવ…
  એવુ જગજૂનું અમારું સોરઠ, જેનો જૂનાગઢ છે જીવ..