Kinjal Joshi Desai

  ચા અને ચોમાસુ..
  એકબીજા વગર ચાલે તો ખરું
  પણ જો બંને સાથે હોય તો પૂછવું જ શું?
  જેમ હું અને તું એમ
  ચા અને ચોમાસુ..
  —————X—————-

  જ્યાં થાય વાદળો સાથે વાત..
  વરસે છે અષાઢ અનરાધાર..
  સોળે કળાએ પ્રકૃતિ માત..
  ઝરણાં પાડે રૂડી ભાત..
  ચોમાસું તારે ખોળે જ ભવનાથ..