Kajal chavda chauhan

    Topic 4: શિવ અને ગિરનાર

    શબ્દો અલગ છે પણ લાગણી તો એક જ છે,
    “ગિરનાર” કહો કે “શિવ” !
    મેં તારું નામ લઈને જ બધા કામ કર્યા છે “મહાદેવ“
    અને લોકો કહે છે “નસીબદાર” છે.