Jaydip Bamaniya

    Topic 4: શિવ અને ગિરનાર

    જ્યાં જવાથી આજ પણ પ્રભુ અને કુદરતમાં રંગાય જવાનો અનુભવ થાય,
    એક તો શિવ મંદિર અને બીજો એ મારો ગરવો ગઢ ગિરનાર.