Firdosh mahida

    kehvay che ke cofee par to professional meetings thay saheb,
    dil ni vato janvi hoi ne to chay par mulaqat rakhjo..
    mari nazre tea is a very emotional part of our life.