Dhruvin Patel

    Topic 6: ખાડાગઢ

    ખેતરના ખડની જેમ ખાડાગઢના રોડ પર ફુટી નિકળતા ખાબોચિયાંમાથી સમયાંતરે થતા વિકરાળ ખાડા જાણે 75 વર્ષના અમૃત મહોત્સવના અમૃતને ઝીલવા આતુર હોય એવુ લાગે છે…