Dhruvi j Raychadda

  Topic 4: શિવ અને ગિરનાર

  એ ગંગાધર હર નર અને નારમાં વસે છે,
  બેલપત્રના પાવન ભાવમાં વસે છે,
  કેવા તો ચડિયાતા નસીબ અમારા
  કે હૃદયની સાવ નજીક
  શિવ જૂનાગઢના ગિરનારમાં વસે છે!

  ————-X—————-

  Topic 3: વિલીંગ્ડન ડેમ

  વહેતું પાણી જાણે યુવાનીનો જોશ,
  સંગ્રહિત પાણી જાણે ધીરજરૂપી હોંશ,
  સ્થિત શિલાઓ જાણે જિંદગીની સમસ્યાઓ,
  અને આ ધીમો વરસાદ જાણે ઈશ્વરે આપેલ ઉકેલ!