Dhruv Sukhanandi

  Topic 4: શિવ અને ગિરનાર

  અંગે ભસ્મ ધારણ કરનાર
  ભૂતોનો નાથ – તું ભૂતનાથ

  મારા જૂનાગઢની શાન વધારનાર
  અડગ ગિરનારનો તું આદિનાથ

  સદાય ભક્તોનું કલ્યાણ કરનાર
  કહેવાયો અમારો તું ભોળોનાથ