Dhruti Kareliya

  Topic 6: ખાડાગઢ

  રળિયામણું મારું શહેર,
  ઐતિહાસિક જેની ધરોહર,
  જૂનાણું એ મારું જૂનાગઢ,
  રસ્તાથી વંચિત એ આપણું ખાડાગઢ.
  ————X—————-

  Topic 4: શિવ અને ગિરનાર

  જ્યારે મન ઈશ્વરમાં ડુબેલું છે,
  તો પાપ શું ‘ને પુણ્ય શું?
  આ જ પ્રયાગને આ જ કુંભ,
  આ જ રુખડ ‘ને આ જ ગરવો ગિરનાર.

  —————–X—————–
  Topic 2: ચોમાસામાં ‘ચા’

  ચા એક ચા નથી, ચા એક લાગણી છે.
  ઝરમર વરસાદમાં ચા પીવી એ એક આનંદ છે.
  વિચારોના પૂરમાં એક શાંત વિચાર આવવો એ પણ એક કારણ છે.