Chavada Kevin

    Topic 6: ખાડાગઢ

    Ircha Aevi bilkul nathike badha vakhan kare
    Pan Prayatna Avo Jarur Che Ke Khota Chiye Avu Koi Na Kahe
    Nisfadta Ae Vatno Puravo Che Ke
    Tame Haji Road MateNa Praytno Chodya Nathi