Bhoomi M. Bangoria

    ધરતી પરનું સ્વર્ગ કે જાણે ઈશ્વરની અમુલ્ય ભેટ.
    બધા અતરોના ભાવ ગગડી ગયા જ્યારે પહેલા વરસાદે
    ભવનાથની માટીને આલિંગન આપ્યું.