Ashvin m jadav

    Topic 4: શિવ અને ગિરનાર

    ગીરના વિરની એક અનોખી ઓળખ છે,
    કહે છે બધા આ તો ગિરનારી પવનની લહેર છે
    ગિરનારમાં સાક્ષાત મહાદેવની મહેર છે..