Anurag patel

  Topic 5 : તળાવની પાળ

  મારી સઘળી ખુશીઓને મેં એમ સંતાડી રાખી છે,
  એની સાથે તળાવની એક સાંજ સંભાળી રાખી છે.
  —————–X———————-

  Topic 2: ચોમાસામાં ‘ચા’

  એક પળમાં બે જિંદગી જીવી લીધી છે,
  એક તો વરસાદ’ને એના હાથની ચા પીધી છે.