Ankita Jignesh Panchal

  ચુસકી ચાની ભરી તો, ફરી યાદો તાજી થઈ
  કટીંગ કે આખી? એમાં ખડખડતા ઝરણાની ટાઢક
  ગરમ કીટલીમાં જ ભરતી થઈ, વરસતા વરસાદમાં
  ચાની ચુસકી કાયમી થઈ ગઈ.

  ઝરમર વરસે મેધ
  ‘ને ભીની ભીની ઘરતી,
  મારા ભવનાથની
  ધરતી સજી છે શાજ,
  સાવજડા જ્યાં ડણકે
  ડુંગર કેરી વાટ,
  કુદરતની આ કાયામાં
  વ્હાલ છે મૂશળધાર.