Shivay Ashish Naghera

SHIVAY ASHISH NAGHERA


X

Terms & Conditions:

About Voting:

01. એક મોબાઈલ નંબરથી માત્ર એકજ વોટ કરી શકાશે.

02. જો કોઈ સ્પર્ધક વોટિંગમાં ગેરરીતિ કરશે, તો તેને સ્પર્ધામાંથી બાકાત કરવામાં આવશે.
Or
જો વોટિંગમાં કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ થશે તો, જે તે સ્પર્ધકને સ્પર્ધામાંથી બાકાત કરવામાં આવશે.

03. સ્પર્ધામાં કોઈપણ જાતના ફેરફાર અંગેનો હક કેવળ Aapdu Junagadh નો રહેશે.

03. સ્પર્ધામાં કોઈપણ જાતના ફેરફાર અંગેનો હક કેવળ Aapdu Junagadh નો રહેશે.