Sangtani Chahna
SANGTANI CHAHNA

Vote : 10
Youtube View :
PRIYANSHI CHUDASAMA
PRIYANSHI CHUDASAMA

Vote : 10
Youtube View :

Gangdev Aadhya
GANGDEV AADHYA

Vote : 15
Youtube View :
Jewel Sangani
JEWEL SANGANI

Vote : 317
Youtube View :

Hindocha Hetsi
HINDOCHA HETSI

Vote : 10
Youtube View :
Mahir Punjabi
MAHIR PUNJABI

Vote : 15
Youtube View :

Get the Pathshala App
PARV DARANIA
PARV DARANIA

Vote : 10
Youtube View :
Bhalodiya Swara
BHALODIYA SWARA

Vote : 10
Youtube View :

Heer Brahmbhatt
HEER BRAHMBHATT

Vote : 249
Youtube View :
Ahuja Honey
AHUJA HONEY

Vote : 15
Youtube View :

Vardaa Kotecha
VARDAA KOTECHA

Vote : 55
Youtube View :

*T&C APPLY

X

Terms & Conditions:

About Voting:

01. એક મોબાઈલ નંબરથી માત્ર એકજ વોટ કરી શકાશે.

02. જો કોઈ સ્પર્ધક વોટિંગમાં ગેરરીતિ કરશે, તો તેને સ્પર્ધામાંથી બાકાત કરવામાં આવશે.
Or
જો વોટિંગમાં કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતિ થશે તો, જે તે સ્પર્ધકને સ્પર્ધામાંથી બાકાત કરવામાં આવશે.

03. સ્પર્ધામાં કોઈપણ જાતના ફેરફાર અંગેનો હક કેવળ Aapdu Junagadh નો રહેશે.