જુનાગઢ- અમરેલી, વેરાવળ-અમરેલી 11 ઓગસ્ટથી ટ્રેનો ફરીથી શરૂ કરાઇ

ભારે વરસાદના લીધે મીટરગેજ ટ્રેનના પાટાને નુકસાન થતા તા.16 જુલાઈથી જુનાગઢ- અમરેલી, વેરાવળ-અમરેલી ટ્રેનો રદ્દ કરી દેવાઈ હતી. અને હવે પાટાનું રીપેરીંગ કામ થયા પછી આજથી એટલે કે તા.11 ઓગસ્ટથી આ ટ્રેનો ફરીથી શરૂ કરાઇ છે.